Τα πλοία

Τα πλοία

-Εγώ βλέπω τα πλοία να φεύγουν.
-Εγώ βλέπω λιμάνια.
-Εσύ τί βλέπεις;

-Εγώ κοιτάζω το νερό.

Leave a Reply