Τα πλοία

Τα πλοία

-Εγώ βλέπω τα πλοία να φεύγουν. -Εγώ βλέπω λιμάνια. -Εσύ τί βλέπεις; -Εγώ κοιτάζω το νερό.